Voorwaarden

 

Condities & Leveringsvoorwaarden

Info over korting en leveringstijden, vind je op de 'INFORMATIE PAGINA'

Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met visserijsieraden.nl. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met visserijsieraden.nl. visserijsieraden erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Prijzen & Verzendkosten.

Alle prijzen op de site zijn consumentenprijzen in Euro's en zijn inclusief btw.

Betaling.

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via electronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de electronische opdracht schriftelijk of via email aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Bij uitblijven van betaling na de termijn van 10 dagen, is de verkoper gehouden de koopsom via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

Indien de klant heeft gekozen voor een eenmalige incasso, dient hij voor voldoende saldo op betrokken bankrekening te zorgen. visserijsieraden.nl stuurt voor elke niet incasseerbare factuur een herinnering, waarvoor aan klant € 10,00 extra administratiekosten per factuur in rekening wordt gebracht. Het totaalbedrag, verhoogd met de administratiekosten dient alsnog binnen 14 dagen door de klant zelf te worden overgemaakt. In het geval dat de klant binnen deze termijn niet heeft betaald, start visserijsieraden.nl een buitengerechtelijke incassoprocedure, waarvan de kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Betaalwijze.

visserijsieraden.nl hanteert 2 betaalmogelijkheden.

1. Betalen via Ideal.
Je betaald veilig en vertrouwt in je eigen internetbankieren omgeving het orderbedrag.

2. Vooruitbetaling op banknummer NL12INGB0005022852 t.n.v. juwelier romkes
Je ontvangt eerst onmiddellijk per email een automatisch aangemaakte bevestiging van je bestelling. Wij controleren of alles op voorraad is en sturen je daarna per email een pro forma factuur met het te betalen bedrag en alle betaalgegevens. Na ontvangst van je betaling worden de goederen onmiddellijk, zonder extra kosten naar je verstuurd. We sturen je altijd een mailtje op de dag dat we je betaling hebben ontvangen.

Eigendom.

Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van visserijsieraden.nl totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

Reclames.

De klant dient reclames binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per email of per post aan visserijsieraden.nl te melden. Na deze termijn worden geen reclames meer aanvaard.

Teruggave-garantie.

De klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 10 dagen aan visserijsieraden.nl  te retourneren, onder navolgende voorwaarden. De retourzending dient altijd van tevoren worden aangemeld. De retourgezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de faktuur. De klant krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag terug. Er wordt geen restitutie verleent op verzendkosten.
Deze teruggave-garantie geldt niet voor afgeprijsde artikelen en artikelen die op speciaal verzoek zijn gemaakt voor de klant.

Rechtspositie.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van visserijsieraden.nl is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.